Kabine üyeleri ve yardımcıları görevdeyken emekli maaşı alamayacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle; cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlık ve bakan yardımcılığı kadrolarına atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceğine yönelik düzenlemeyi iptal etti.

CHP, bu düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM’ye taşımış; başvuruda, cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya bakan yardımcısı olarak görevlendirilenlerin nitelikleri itibariyle kamu görevlisi oldukları, bu kişilerin emeklilik ve yaşlılık aylıkları ile diğer özlük haklarına ilişkin hususların Anayasa gereği kanunla düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapılmıştı.

Mahkeme heyeti oybirliğiyle verdiği kararda şu görüşe yer verdi:

“Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olarak atanan kişileri bu göreve atandıkları tarihte halihazırda almakta oldukları veyahut bu göreve atandıktan sonra hak kazandıkları emeklilik ve yaşlılık aylıklarıyla ilgili bir düzenleme getiren kural Anayasa’nın mülkiyet hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir) uyarınca CBK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır.”

Mahkeme, verilen iptal hükümlerinin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi uygun gördü.

Buna göre iptal kararı 15 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girecek, yeni bir düzenleme yapılmaması halinde mevcut maaşlarına ilave olarak emekli maaşı da alan cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcılarının emekli maaşı kesilecek. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir